۱۳۹۷ اسفند ۱۱, شنبه

خاطرات تشیع نمادین تنه یک درخت
(20 سال کاشت درخت - 2 )                                                                                                                              در سال 1384 برنامه روز جشن درختکاری با سالهای دیگر متفاوت بود در آن سال اعضای "تشکل زیست محیطی جبهه سبز ایران" تصمیم گرفتند با یک حرکت نمادین نسبت به تشیع جنازه تنه یک درخت در برنامه جشن درختکاری شرکت کنند و این درخت پس تشیع با مراسم خاص خاکسپاری شد.

در سال 1384 طبق برنامه ریزی های انجام شده در  شورای هماهنگی تشکلهای زیست محیطی در ستاد هفته منابع طبیعی  مراسم کاشت درخت توسط فعالین محیط زیست در عرصه ای در منطقه جاده لشگرک و با حضور تشکلهای زیست محیطی و گروه های کوهنوردی  انجام شد. در این سال دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و تشکلهای همچون جبهه سبز ( هنوز جبهه سبز فعال بود )، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست ، انجمن حفظ محیط کوهستان ، انجمن کوهنوردان و دیگر تشکلهای زیست محیطی حضور فعال داشتند.

 همچنین شرکت ساپکو با تعداد زیادی از اتوبوس در برنامه جشن درختکاری شرکت کرده بود .

در این مراسم که تعداد زیادی از اعضای جبهه سبز حضور داشتن آنان با آوردن تنه یک درخت "که این درخت آن سال  در جنگلهای لویزان به وسیله عوامل شهرداری  قتل عام  شده بود (در این مورد نیز مطلب خواهم نوشت ) و به مراسم روز جشن درختکاری انتقال یافته بود تشیع و به خاک سپرده شد. در این مراسم جناب آقای هادی کاشانی چهره نام آشنای محیط زیست ایران با یک بلند گوی دستی با خواندن یک مرثیه که در هفت مرحله انجام شد  این تنه درخت تشیع شد ( داستان از این قرار بود که ایشان هر باری که می خواست قسمتی از مرثیه را بخواند تشیع کنندگان درخت را روی زمین می گذاشتن و مرثیه خوانده می شود و با پایان مرثیه خوانی  درخت دو باره بر روی دوش شرکت کنندگان حمل می شود تا اینکه مرثیه بعد خوانده شود ) در آن سال از مقامات مملکتی خبری نبود ( در سطح وزیران و یا شهردار تهران ) و با پایان مراسم و برگزاری مراسم اختتامیه همه شرکت کنندگان عرصه کاشت درخت کاری را ترک کردند .