۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

الاغ پير، شير باغ‌وحش مشهد را كشت!
چهل سال پیش
الاغ مردني، تنها شير باغ‌وحش مشهد را با لگد كشت!
مسئولين باغ‌وحش مشهد، براي بازارگرمي و فروختن بليط، اين الاغ را بقفس شير انداختند تا با هم جنگ كنند.
با كشته شدن شير، بيش از سي هزار تومان به باغ‌وحش ضرر خورد و اهالي ميگويند آه الاغ دامنگير مسئولين باغ‌وحش شد!
مسئولين باغ‌وحش، الاغ از كار افتاده‌اي تهيه آوردند و برنامه‌اي بنام «جنگ شير و الاغ» ترتيب دادند و با تبليغ فراوان، بليط زيادي براي تماشاي اين برنامه فروختند.شير گرسنه، با ديدن الاغ غرش سهمناكي كرد و لرزه بر اندام الاغ انداخت و الاغ بيچاره قصد فرار كرد،‌ لكن در قفس را بسته بودند.
هيجان تماشاچيان در اين لحظه به اوج رسيده بود.
الاغ وحشت‌زده دست و پاي خود را گم كرده بود و شير خود را براي جستن به روي او آماده ميكرد.
عده‌اي از تماشاچيان الاغ را، و عده‌اي شير را تشويق مي‌كردند و از اين نظر دو دستگي ايجاد شده بود.
تا اين كه شير چون فنر از جا پريد و خود را به طرف الاغ پرت كرد، ولي الاغ با سرعت زيادي دور خود چرخيد و وقتي پشتش بطرف شير قرار گرفت هنوز شير بين زمين و هوا بود، كه الاغ لگدي تخت سينه او گذاشت و شير جابه‌جا نقش زمين شد.
طرفداران شير ميگفتند شير الاغ را قابل نديده و خوابيده اما طرفداران الاغ مي‌گفتند كار شير تمام شده، اتفاقاً حق با دسته دوم بود!!
مسئولين باغ‌وحش، وحشت‌زده خود را ببالين شير رساندند ولي گوئي شير سالهاست مرده است.

مطالب از روزنامه اطلاعات روز شنبه 24بهمن 1349،

هیچ نظری موجود نیست: