۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

جلسه ماهانه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست در آذر ماه

در گردهمايي آذر ماه جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست جناب آقاي مهندس محمد درويش عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور سخنراني دارند از كليه علاقه مندان محيط زيست دعوت بعمل مي آيد تا در اين گردهمايي شركت فرمايند.
موضوع سخنراني:

بررسي مهمترين عوامل تهديدكننده

گونه گونه اي زيستي در ايران

زمان : يكشنبه 7/9/89 ساعت : 18-16

مكان: خيابان انقلاب- خيابان قدس- جنب دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران- كوچه آذين- پلاك 13 – ساختمان شماره 2 دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران

هیچ نظری موجود نیست: