۱۳۸۹ آبان ۲۳, یکشنبه

خشکسالی مقصر بحران درياچه اروميه است

ایلنا: بررسی ها نشان می دهد، شرایط خشکسالی 67 درصد بر وضعیت کنونی دریاچه ارومیه موثر بوده است.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، نتایج یک بررسی نشان می دهد خشکسالی‌های تجمعی در یک دهه اخیر افزون بر 1/67 درصد در پدیدآوری وضعیت دریاچه ارومیه اثر گذار بوده است.
بر اساس این گزارش، علاوه بر خشکسالی های تجمعی، سهم برداشت از آب های زیرزمینی و توسعه کشاورزی در بالادست حوضه دریاچه ارومیه به میزان 3/27 درصد بر گسترش خشکی این دریاچه موثر بوده است.
مطالعه نوسان‌های سطح دریاچه ارومیه نشان می‌دهد در سال‌های 78 تا 80 حجم بارش‌ها در این حوضه از 330 میلی متر (متوسط بارش) به پایین تر از 230 میلی متر رسیده است که حجم آب ورودی به دریاچه را نیز 40 درصد (معادل 5/6 میلیارد مترمکعب) کاهش داده است.
بر این اساس، حجم جریان‌های سطحی در این حوضه و در مدت مورد نظر به یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب رسید که در سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
همچنین در زمان خشکسالی حجم برداشت‌ها از منابع زیرزمینی و بالادست حوضه نیز روند رو به رشدی داشته است تا جایی‌که کشاورزی در برخی از بخش‌های این حوضه به دو برابر افزایش یافته است.
این مطالعه راهکارهایی چون استفاده از شبکه های آبیاری مدرن، اصلاح روش های آبیاری و زهکشی، ایجاد شورای حوض، ایجاد دایک برای کاهش سطح دریاچه برای برون رفت از بحران کنونی دریاچه ارومیه پیشنهاد داده است.

هیچ نظری موجود نیست: